Lunes, Disyembre 19, 2011

after the quake ni Haruki MurakamiMay koneksiyon, kalimitan ay bahagya, ang lahat ng anim na kuwento sa kalipunang ito ni Haruki Murakami sa nangyaring lindol sa Kobe. Tila walang nangyayari sa bawat kuwento ngunit ganoon naman palagi ang mga maiikling kuwento ni Murakami. May mga tauhang nahaharap sa kawalan, tulad sa mga kuwentong "UFO in Kushiro" at "Landscape with Flatiron". May mga tauhan namang may nakaraang tila aninong nagbabadya sa kanilang kasalukuyan, tulad sa mga kuwentong "All God's Children Can Dance" at "Thailand". Mayroon namang nasa bingit ng pagbabago, tulad sa mga kuwentong "Super-Frog Saves Tokyo" at "Honeypie". Tangential kalimitan ang relasyon ng Kobe sa buhay ng mga tauhan ngunit tila, sa isang espiritwal na antas, nararamdaman ng mga tauhang ito ang lindol doon.

(Unang bersiyon sa http://bagongpook54.blogspot.com/2009/01/kasal-atbp.html)

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento