Miyerkules, Disyembre 14, 2011

Piling Maiikling Kuwento, 1939-1992 ni Genoveva Edroza-Matute

Edroza-Matute, Genoveva, Piling Maiikling Kuwento, 1939-1992. Lungsod Quezon: Ateneo de Manila University Press, 1992.

Natapos ko ang kalipunang ito ni Genoveva Edroza-Matute ilang araw pagkatapos mabalitaan ang kanyang pagkamatay. Tinitipon ng aklat ang mga natatanging mga kuwentong isinulat ni Edroza-Matute sa halos buong karera niya sa pagsusulat. Maraming mga temang umuulit sa mga kuwento: kahirapan, karahasan, kasarian. May mga kuwentong tunay na masasabing classic na talaga habang may ilan na medyo mabigat ang paghawak sa banghay. Interesante din ang kalipunan dahil mapapansin ang pagbabago sa wika ni Edroza-Matute. Napansin ko lang na medyo Ingles ang syntax ang ginagamit niya sa mga una niyang mga kuwento ngunit unti-unti itong nagbago kinalaunan, naging mas panatag, mas natural. Sayang lang at hindi siya pinarangalan bilang Pambansang Alagad ng Sining. Hindi ko alam kung ano ang magiging histura ng mapa ng Panitikan ng Pilipinas kung wala siya.

(Unang bersiyon sa http://bagongpook54.blogspot.com/2009/05/isa-na-namang-rebyu-edition.html)

*Magbabasa at magsusuri ako marahil ng ilang kuweto nang mas masinsinan para mapanindigan ang huli kong pangungusap.

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento