Linggo, Disyembre 18, 2011

Feast and Famine: Stories of Negros ni Rosario Cruz Lucero

Cruz Lucero, Rosario, Feast and Famine: Stories of Negros. Lungsod Quezon: University of the Philippines Press, 2003.

Binubuo ng limang mahahabang kuwento, umiikot ang mga kuwento ng "Feast and Famine" ni Rosario Cruz Lucero sa Negros (hindi pa ba obvious sa subtitle?) mula sa panahon ng mga Kastila hanggang sa panahon ng higit na kontemporanyo. Bagaman mahahabang mga kuwento, may kakayahan si Lucero sa wika't pagkukuwento kaya't mabilis ang pagbasa ko. Maiuugnay ito sa tradisyong oral, partikular na ang mga composo ng Negros, na tinatangka ni Lucero na angkupin sa karamihan ng mga kuwentong ito. Ngunit marami ring mga nibel at intertextuality ang mga kuwento. Dito naman nilalampasan at dinadagdagan ni Lucero ang mga anyong oral na inaangkop niya. Puno ang mga kuwento ng mga bersiyon, ng mga kontradiksyon na nagbibigay ng tensiyon sa kanyang mga kuwento, bukod pa sa mga kakatwang mga katangian ng kanyang mga tauhan. Bagaman magaang basahin, masalimuot ang mga kuwento at karapat-dapat basahin ng lahat.

(Unang bersiyon mula sa http://bagongpook54.blogspot.com/2009/04/ilang-tala-sa-mahal-na-araw-2009.html)

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento