Huwebes, Disyembre 22, 2011

Barriotic Punk ni Mes de Guzman

de Guzman, Mes, Barriotic Punk. Lungsod Quezon: University of the Philippines Press, 2002.

Sa "Barriotic Punk" ni Mes de Guzman, napansin kong halos common sa lahat ng kuwento sa kalipunang ito ay karahasan. Tungkol sa karanasang pinagdadaanan ng isang fraternity ang "Samtoy". Exploitation, sa pinansiyal at sikolohikong antas, ang pinapaksa ng "Baboy na di Matuhog-tuhog sa Litsunan". Tungkol naman sa assasination ang kuwentong "Isang Mahaba't Mapayapang Paglalakbay". Karahasang dulot ng pagkakahiwa-hiwalay ang tema ng "Kuwadro Kuwarto". Karahasan din ang naging self-expression ng mga binatang tauhan sa "Barriotic Punk". Militarisasyon at hazing ang sa "Sagwan" at "Plebo". Bagaman tungkol sa kaburyongan at pagkamanhid ang "Digital Buryong", mayroon ding mga sandali ng karahasan. Parody ang "DaULTRaINTErMEGALAKTIkPinOyHerO" ng mga action movies kaya eksaherado ang palalahad nito ng karahasan. Ang pagkakawatak-watak naman ng isang pamilya ang paksa ng "Angkel Anghel". Pagbaluktot ulit sa kamalayan ang itinatanghal sa "Reklamador".

Ang pinakanagustuhan kong kuwento siguro ay ang "Plebo" at "Reklamador". Pabago-bago ang punto de bista ng "Plebo" pero nagustuhan ko rin ang ambiguity nito pagdating sa katapusan. Surprising ang "Reklamador" pero puwede mo pa ring basahin nang paulit-ulit. At na-pull-off ni de Guzman ang 2nd person na pagsasalaysay. Nagpapakita ng pagkatiwalag ang ganitong uri ng pagsasalaysay na sumasalamin sa pagkatiwalag na nararanasan ni Arturo bilang manggagawa. Tawa naman ako nang tawa sa "DaULTRaINTErMEGALAKTIkPinOyHerO". Kung magbalik man sa pagsusulat ng katha si Mes de Guzman (nakatutok siya ngayon sa paggawa ng mga pelikula nitong nakalipas na mga taon), sa maikling kuwento man o nobela, pananabikan ko ang kanyang susunod na mga katha.

(Unang bersiyon ay mula sa http://bagongpook54.blogspot.com/2008/09/book-fair-adventure-2008.html)

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento